• vi
  • en
Hotline (24/7)

Singapore - Malaysia

icon line 1
Tp.HCM - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khởi hành Tháng  8, 9/ 2019

Tp.HCM - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khởi hành Tháng 8, 9/ 2019

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 27, 31/08; 07, 11, 17, 24, 30/09; Ngày khác

Giá Tour: 8.990.000 VNĐ

Giá: 7.500.000 VNĐ 8.990.000 VNĐ

Xuất phát: TP.HCM / Nha Trang / Đà Nẵng

Hà Nội - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khởi hành Tháng 8, 9/ 2019

Hà Nội - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Khởi hành Tháng 8, 9/ 2019

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 22, 27, 31/08; 07, 17, 24, 30/09; Ngày khác

Giá Tour: 9.990.000 VNĐ

Giá: 8.500.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Khách sạn 4 sao suốt tuyến

Hà Nội - Singapore - Malaysia 4 Ngày, 4****, Giá Rẻ Nhất 2019

Hà Nội - Singapore - Malaysia 4 Ngày, 4****, Giá Rẻ Nhất 2019

Thời gian: 4 Ngày

Ngày khởi hành: 19/08; 10, 15, 22, 27/09; Ngày khác

Giá Tour: 7.990.000 VNĐ

Giá: 7.500.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

TP.HCM - Singapore - Malaysia 4 Ngày, 4****, Giá Rẻ Nhất 2019

TP.HCM - Singapore - Malaysia 4 Ngày, 4****, Giá Rẻ Nhất 2019

Thời gian: 4 Ngày

Ngày khởi hành: 09, 23, 29/09; 08, 21/10; Ngày khác

Giá Tour: 6.990.000 VNĐ

Giá: 6.490.000 VNĐ 6.990.000 VNĐ

Xuất phát: TP.HCM / Nha Trang / Đà Nẵng

Hà Nội - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Siêu Khuyến Mại Tháng  10/ 2019

Hà Nội - Singapore - Malaysia 5 Ngày, 4 Sao, Siêu Khuyến Mại Tháng 10/ 2019

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: Thứ 2, Thứ 5, Thứ 7 Hàng Tuần Ngày khác

Giá Tour: 9.990.000 VNĐ

Giá: 8.990.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

TP.HCM - Singapore - Malaysia 5 Ngày, Khuyến Mại Tháng 10/ 2019

TP.HCM - Singapore - Malaysia 5 Ngày, Khuyến Mại Tháng 10/ 2019

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: Thứ 2, Thứ 5, Thứ 7 Hàng Tuần Ngày khác

Giá Tour: 8.990.000 VNĐ

Giá: 7.990.000 VNĐ 8.990.000 VNĐ

Xuất phát: TP.HCM / Nha Trang / Đà Nẵng

TP.HCM - Singapore - Malaysia 6 NGÀY, 4 Sao - 2019

TP.HCM - Singapore - Malaysia 6 NGÀY, 4 Sao - 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: Theo yêu cầu Ngày khác

Giá Tour: 9.990.000 VNĐ

Giá: 8.990.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

Xuất phát: TP.HCM / Nha Trang / Đà Nẵng

Hà Nội - Singapore - Malaysia 6 NGÀY, 4 Sao - 2019

Hà Nội - Singapore - Malaysia 6 NGÀY, 4 Sao - 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: Theo yêu cầu Ngày khác

Giá Tour: 10.500.000 VNĐ

Giá: 9.990.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM TRAVEL - GPLHQT SỐ: 01-729/2015/TCDL

icon line 1
Văn phòng TP. Hà Nội
Văn phòng TP. Đà Nẵng
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền bắc
map
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền nam
map
pay
bct
Back to Top