• vi
  • en
Hotline (24/7)

Singapore - Malaysia - Indonesia

icon line 1
Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 5N, Khuyến mại lớn tháng 10,11

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 5N, Khuyến mại lớn tháng 10,11

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 27/10; 11, 18/11; Ngày khác

Giá Tour: 10.980.000 VNĐ

Giá: 9.990.000 VNĐ 10.980.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

TP. HCM -Malaysia-Indonesia -Singapore, 4 sao khuyến mại 3/11

TP. HCM -Malaysia-Indonesia -Singapore, 4 sao khuyến mại 3/11

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 03/11; Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 9.500.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

TP. Hà Nội -Malaysia-Indonesia-Singapore 6N, 4 sao siêu khuyến mại

TP. Hà Nội -Malaysia-Indonesia-Singapore 6N, 4 sao siêu khuyến mại

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 15/11; Ngày khác

Giá Tour: 11.990.000 VNĐ

Giá: 9.990.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

TP.HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 ngày 5 đêm, khuyến mại tháng 11

TP.HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 ngày 5 đêm, khuyến mại tháng 11

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 03, 15, 25/11; Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 8.990.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 ngày 5 đêm, giá khuyến mại tháng 11

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 ngày 5 đêm, giá khuyến mại tháng 11

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: Thứ 2, Thứ 7 Hàng Tuần Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 10.500.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6N5D, 4 sao duy nhất 15/11

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6N5D, 4 sao duy nhất 15/11

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 15/11; Ngày khác

Giá Tour: 11.500.000 VNĐ

Giá: 9.990.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

TP.HCM - Singapore - Indonesia - Malaysia 5 Ngày,  khuyến mại tháng 10

TP.HCM - Singapore - Indonesia - Malaysia 5 Ngày, khuyến mại tháng 10

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 27/10; 11, 18/11; Ngày khác

Giá Tour: 9.990.000 VNĐ

Giá: 8.990.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

TP. HCM -Singapore-Malaysia-Indonesia , 4  sao tháng 12

TP. HCM -Singapore-Malaysia-Indonesia , 4 sao tháng 12

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: Thứ 2, Thứ 7 Hàng Tuần Ngày khác

Giá Tour: 11.500.000 VNĐ

Giá: 9.990.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

TP. HCM -Singapore - Malaysia-Indonesia 6 ngày 5 đêm, 4****  28,29,30 Tết 2019

TP. HCM -Singapore - Malaysia-Indonesia 6 ngày 5 đêm, 4**** 28,29,30 Tết 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 02, 03, 04/02; Ngày khác

Giá Tour: 14.990.000 VNĐ

Giá: 12.990.000 VNĐ 14.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM TRAVEL - GPLHQT SỐ: 01-729/2015/TCDL

icon line 1
Văn phòng TP. Hà Nội
Văn phòng TP. Đà Nẵng
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền bắc
map
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền nam
map
pay
bct
Back to Top