• vi
  • en
Hotline (24/7)

Singapore - Malaysia - Indonesia

icon line 1
Tết 2019: Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia  6 Ngày, 4****, Giá rẻ, Khởi Hành 28, 29, 30; Mùng 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11

Tết 2019: Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4****, Giá rẻ, Khởi Hành 28, 29, 30; Mùng 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15/02; Ngày khác

Giá Tour: 16.990.000 VNĐ

Giá: 13.990.000 VNĐ 16.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

NHANH TAY... ĐĂNG KÝ NGAY .... NHẬN QUÀ...

TP. HCM - Malaysia - Indonesia - Singapore, 6 Ngày, 4 Sao Khuyến Mại Lớn, Duy Nhất 12/1/2019

TP. HCM - Malaysia - Indonesia - Singapore, 6 Ngày, 4 Sao Khuyến Mại Lớn, Duy Nhất 12/1/2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 12/01; Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 9.290.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Hà Nội - Malaysia - Indonesia - Singapore 6 Ngày, 4 Sao Siêu Khuyến Mại, Duy Nhất 12/1/2019

Hà Nội - Malaysia - Indonesia - Singapore 6 Ngày, 4 Sao Siêu Khuyến Mại, Duy Nhất 12/1/2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 12/01; Ngày khác

Giá Tour: 12.500.000 VNĐ

Giá: 10.290.000 VNĐ 12.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Đà Nẵng/ Huế - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày , 4 Sao, Khởi hành 12/2018 & 1/2019

Đà Nẵng/ Huế - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày , 4 Sao, Khởi hành 12/2018 & 1/2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 18, 30/12; 08, 12, 23/01; Ngày khác

Giá Tour: 11.500.000 VNĐ

Giá: 9.990.000 VNĐ 11.500.000 VNĐ

Xuất phát: Đà Nẵng - Huế

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4 Sao, Tháng 12/2018 & 1/2019

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4 Sao, Tháng 12/2018 & 1/2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 18, 30/12; 08, 12, 23/01; Ngày khác

Giá Tour: 11.990.000 VNĐ

Giá: 10.500.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

Nha Trang - Singapore - Malaysia - Indonesia 6N, 4 sao, Tháng 12/ 2018 & Tháng 1/ 2019

Nha Trang - Singapore - Malaysia - Indonesia 6N, 4 sao, Tháng 12/ 2018 & Tháng 1/ 2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 18, 30/12; 08, 12, 23/01; Ngày khác

Giá Tour: 11.990.000 VNĐ

Giá: 9.990.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ

Xuất phát: Nha Trang

TP. HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia , 6 Ngày, 4  sao tháng 12/2018 & 1/2019

TP. HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia , 6 Ngày, 4 sao tháng 12/2018 & 1/2019

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 18, 30/12; 08, 12, 23/01; Ngày khác

Giá Tour: 10.500.000 VNĐ

Giá: 8.990.000 VNĐ 10.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Tết 2019: TP.HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4****, Giá rẻ, Khởi Hành 28, 29, 30; Mùng 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11

Tết 2019: TP.HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4****, Giá rẻ, Khởi Hành 28, 29, 30; Mùng 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 14, 15/02; Ngày khác

Giá Tour: 15.990.000 VNĐ

Giá: 12.990.000 VNĐ 15.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

ĐĂNG KÝ SỚM ĐỂ NHẬN QUÀ KHUYẾN MẠI...

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM TRAVEL - GPLHQT SỐ: 01-729/2015/TCDL

icon line 1
Văn phòng TP. Hà Nội
Văn phòng TP. Đà Nẵng
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền bắc
map
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền nam
map
pay
bct
Back to Top