• vi
  • en
Hotline (24/7)

Indonesia

icon line 1
TP. HCM - Singapore - Indonesia - Malaysia, 5 Ngày, KS 4 Sao. Tháng  2, 3, 4/ 2020

TP. HCM - Singapore - Indonesia - Malaysia, 5 Ngày, KS 4 Sao. Tháng 2, 3, 4/ 2020

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 04, 09, 19, 31/03; 12, 20/04; Ngày khác

Giá: 7.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Hà Nội - Singapore - Indonesia 3 Ngày, 4 Sao, Khởi Hành 2020

Hà Nội - Singapore - Indonesia 3 Ngày, 4 Sao, Khởi Hành 2020

Thời gian: 3 Ngày

Ngày khởi hành: 21/02; Ngày khác

Giá: 8.800.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

TP.HCM - Singapore - Indonesia 3 Ngày, 4 Sao

TP.HCM - Singapore - Indonesia 3 Ngày, 4 Sao

Thời gian: 3 Ngày

Ngày khởi hành: 21/02; Ngày khác

Giá: 7.800.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

TP.HCM - Singapore - Indonesia 3 Ngày, 4 Sao, Khuyến Mại Lớn

TP.HCM - Singapore - Indonesia 3 Ngày, 4 Sao, Khuyến Mại Lớn

Thời gian: 3 Ngày

Ngày khởi hành: 05/12; Ngày khác

Giá Tour: 7.990.000 VNĐ

Giá: 7.800.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Đà Nẵng - Malaysia - Singapore - Indonesia 5 Ngày, 4 Sao, Khuyến Mại Lớn, Khởi Hành Tháng 2, 3, 4/ 2020

Đà Nẵng - Malaysia - Singapore - Indonesia 5 Ngày, 4 Sao, Khuyến Mại Lớn, Khởi Hành Tháng 2, 3, 4/ 2020

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 04, 31/03; 12, 20/04; Ngày khác

Giá Tour: 10.300.000 VNĐ

Giá: 8.990.000 VNĐ 10.300.000 VNĐ

Xuất phát: Đà Nẵng

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 4 Ngày, 4 Sao, Khởi Hành 2020

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 4 Ngày, 4 Sao, Khởi Hành 2020

Thời gian: 4 Ngày

Ngày khởi hành: 15, 24, 27/03; Ngày khác

Giá Tour: 8.500.000 VNĐ

Giá: 7.990.000 VNĐ 8.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

TP.HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia 4 Ngày, Đặc Sắc 4****, Khởi Hành 2020

TP.HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia 4 Ngày, Đặc Sắc 4****, Khởi Hành 2020

Thời gian: 4 Ngày

Ngày khởi hành: 15, 24, 27/03; Ngày khác

Giá Tour: 7.500.000 VNĐ

Giá: 6.990.000 VNĐ 7.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

TP. HCM - Bali - Thiên Đường Nghỉ Dưỡng Khởi Hành Tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8/ 2020

TP. HCM - Bali - Thiên Đường Nghỉ Dưỡng Khởi Hành Tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8/ 2020

Thời gian: 4 Ngày

Ngày khởi hành: 14, 28/03; 12, 18, 23/04; 11, 18, 25, 26/05; 08, 16, 23, 29/06; 17/08; Ngày khác

Giá Tour: 9.500.000 VNĐ

Giá: 8.990.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Hà Nội - Singapore - Indonesia - Malaysia, 5 Ngày, KS 4****, Khởi Hành Tháng 2, 3, 4/ 2020

Hà Nội - Singapore - Indonesia - Malaysia, 5 Ngày, KS 4****, Khởi Hành Tháng 2, 3, 4/ 2020

Thời gian: 5 Ngày

Ngày khởi hành: 04, 09, 19, 31/03; 12, 20/04; Ngày khác

Giá Tour: 9.990.000 VNĐ

Giá: 8.800.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

TP.HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4 Sao, Tháng 2, 3, 4/ 2020

TP.HCM - Singapore - Malaysia - Indonesia 6 Ngày, 4 Sao, Tháng 2, 3, 4/ 2020

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 21/02; 04, 15, 24/03; 07/04; Ngày khác

Giá Tour: 9.500.000 VNĐ

Giá: 8.990.000 VNĐ 9.500.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM TRAVEL - GPLHQT SỐ: 01-729/2015/TCDL

icon line 1
Văn phòng TP. Hà Nội
Văn phòng TP. Đà Nẵng
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng Cần Thơ
  • Địa chỉ: 215H, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều.
  • Tel: 0868 1616 46
  • Email : Hcm.vietnamtravel@gmail.com
Văn phòng Nha Trang
  • Địa chỉ: 36 Mê Linh, Phường Tân Lập, TP. Nha Trang
  • Tel: 09121.79357
  • Email : Ceo.vietnamtravel@gmail.com
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền bắc
map
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền nam
map
pay
bct
Back to Top