• vi
  • en
Hotline (24/7)

Singapore - Malaysia - Indonesia

icon line 1
TP. HCM -Singapore-Malaysia-Indonesia , 4 siêu khuyến mại

TP. HCM -Singapore-Malaysia-Indonesia , 4 siêu khuyến mại

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 22/05; 07, 10, 15, 17, 22, 29/07; Ngày khác

Giá: 8.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

TP. HCM -Singapore-Malaysia-Indonesia , 4 sao hấp dẫn 28/05

TP. HCM -Singapore-Malaysia-Indonesia , 4 sao hấp dẫn 28/05

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 28/05; Ngày khác

Giá: 9.490.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

TP. HCM -Singapore - Malaysia-Indonesia 6 ngày 5 đêm, giá khuyến mãi tháng 6

TP. HCM -Singapore - Malaysia-Indonesia 6 ngày 5 đêm, giá khuyến mãi tháng 6

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 13, 17, 24, 27/06; Ngày khác

Giá Tour: 9.900.000 VNĐ

Giá: 9.500.000 VNĐ 9.900.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

HaNoi - Singapore - Malaysia - Indonesia 6n5d, 4 sao, 24/4

HaNoi - Singapore - Malaysia - Indonesia 6n5d, 4 sao, 24/4

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 24/04; Ngày khác

Giá Tour: 12.990.000 VNĐ

Giá: 11.990.000 VNĐ 12.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

TP. HCM -Singapore - Malaysia-Indonesia 6 ngày 5 đêm, 4**** tháng 6

TP. HCM -Singapore - Malaysia-Indonesia 6 ngày 5 đêm, 4**** tháng 6

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 15/06; Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 9.990.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6n5d, 4 sao tháng 7

Hà Nội - Singapore - Malaysia - Indonesia 6n5d, 4 sao tháng 7

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 07, 10, 15, 17, 22, 29/07; Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 9.990.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hà Nội

TP. HCM -Singapore-Malaysia-Indonesia, mới hấp dẫn, 4 sao

TP. HCM -Singapore-Malaysia-Indonesia, mới hấp dẫn, 4 sao

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 24/04; 16/05; Ngày khác

Giá Tour: 10.990.000 VNĐ

Giá: 9.290.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

TP. HCM -Singapore-Malaysia-Indonesia , 4 sao, 8/5/2018

TP. HCM -Singapore-Malaysia-Indonesia , 4 sao, 8/5/2018

Thời gian: 6 Ngày

Ngày khởi hành: 08/05; Ngày khác

Giá Tour: 9.990.000 VNĐ

Giá: 9.500.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

Xuất phát: Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAM TRAVEL - GPLHQT SỐ: 01-729/2015/TCDL

icon line 1
Văn phòng TP. Hà Nội
Văn phòng TP. Đà Nẵng
Văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền bắc
map
Bản đồ chỉ đường chi nhánh miền nam
map
pay
bct
Back to Top